Yazılımınıza lisans sitemini entegre etmek

Koruma sınıfı oluştur'a tıklayın.

Size oluşturulan kodu, yazılımınızdaki fonksiyon dosyası gibi önemli bir dsoyanın başına yapıştırıp kaydedin.

Koruma sınıfı şuna benzer:

<?php
if (!function_exists('file_get_contents')) {
die("Sistemin çalışması için file_get_contents fonksiyonu aktif olmalıdır!");
}
$json = json_decode(file_get_contents('https://demo.benegedeniz.com/mylisans/api/checker.php?domain=' . $_SERVER["HTTP_HOST"] . ''));
$json2 = json_decode(file_get_contents('https://demo.benegedeniz.com/mylisans/api/trial.php?domain=' . $_SERVER["HTTP_HOST"] . ''));
$surejson = json_decode(file_get_contents('https://demo.benegedeniz.com/mylisans/api/sure.php?domain=' . $_SERVER["HTTP_HOST"] . ''));
if (!file_exists(__DIR__ . "/lisans.lis"))
touch(__DIR__ . "/lisans.lis");
$gecerli_yerel_hash = file_get_contents(__DIR__ . "/lisans.lis");
$hash_guvenlik_anahtari = "7df5230f3ff9b472ad6605c02d9a24f9";
$yerel_hash = wordwrap(strtoupper(sha1(date("Ymd") . $hash_guvenlik_anahtari)), 8, "-", true);
unset($hash_guvenlik_anahtari);
if ($gecerli_yerel_hash !== $yerel_hash) {
if (!$json2->durum) {
if ($json->status == "error") {
ile_get_contents("https://demo.benegedeniz.com/mylisans/api/ihbar.php?domain=" . $_SERVER['SERVER_NAME'] . "&ip=" . $_SERVER["REMOTE_ADDR"] . "");
die(file_get_contents('https://demo.benegedeniz.com/mylisans/api/hatamsj/lisanssizkullanim.html'));
} else {
if ($surejson->status == "BAD") {
die(file_get_contents('https://demo.benegedeniz.com/mylisans/api/hatamsj/suredoldu.html'));
} else {
if ($json->ban) {
die(file_get_contents('https://demo.benegedeniz.com/mylisans/api/hatamsj/yasakli.html'));
}
}
}
}
unset($bitisarray);
unset($bitis);
unset($tarih);
unset($json);
unset($json2);
unset($surejson);
$lisans_aktiflik_durumu = true;
if ($lisans_aktiflik_durumu === true) {
file_put_contents(__DIR__ . "/lisans.lis", $yerel_hash);
}
}
unset($lisans_aktiflik_durumu);
unset($yerel_hash);
unset($hash_guvenlik_anahtari);
unset($gecerli_yerel_hash);
?>