Kullanım

API kullanım URLsi:

https://siteadresi.com/api/uzakapi.php

APIkey'i tanımlama:

https://siteadresi.com/api/uzakapi.php?apikey=APIKEYİNİZ

İşlem türü tanımlama:

https://siteadresi.com/api/uzakapi.php?apikey=APIKEYİNİZ&islemturu=İŞLEMTÜRID

Lisans ekleme örneği:

https://siteadresi.com/api/uzakapi.php?apikey=APIKEYİNİZ&islemturu=1&domain=LİSANLANANALANADI&bitis=LİSANSINBİTİŞİ&musteri=MUSTERİADSOYAD

Lisans silme örneği:

https://siteadresi.com/api/uzakapi.php?apikey=APIKEYİNİZ&islemturu=2&domain=SİLİNECEKLİSANSINALANADI

Lisans yasaklama örneği:

https://siteadresi.com/api/uzakapi.php?apikey=APIKEYİNİZ&islemturu=3&domain=YASAKLANACAKLİSANSINALANADI

Lisans yasağı kaldırma örneği:

https://siteadresi.com/api/uzakapi.php?apikey=APIKEYİNİZ&islemturu=4&domain=YASAĞISİLİNECEKLİSANSINALANADI